Rioleringen

  • Afdrukken

Van der Lee & De Vlaming is ook actief op het gebied van rioleringen werkzaamheden, zoals:
•    Aanleg nieuw riool (Pvc of betonriool);
•    Huisaansluitingen;
•    Kolkaansluitingen;
•    Onderhoud riolering (Schoon of doorspuiten riool);
•    Herstel werkzaamheden (verzakkingen of afgebroken rioolaansluitingen).